SOSYAL AĞLAR

Türk’ün yağısı çoktur! En büyük yağısı da içindekiler… Hainler… Haini çok bir budundur Türkler! Gizli ve açık hainler onu zora ...
Bu toprakları kana bulayan nefttir.  Buna eşlik eden, kotarılmış, kurgulanmış nefrettir.  Neft ve nefret... Bu ...
               Bizler.. Aksaçlılar meclisine bağlı Türk ...
."Kansa kan-Kinse kin!" Bu kin bütün Türk gençlerinin, Türk'ün geleceğinin karşılığı olarak duyulan kinidir.  Bu kinin ...
            Bu bir Türk destanıdır. ...
 "Hunlar; Gök’ün gururlu çocuklarıdır!”   Hunlardan söz ederken, böyle yazmaktadır, kadim Çin tarih kaynakları. ...
Türk’üm hey!   Ne kutlu bir adla adlandırmış Tanrı seni! Adınla övmüş ki övünesin diye! Ne bekliyorsun, övün, hey! ...
             Ölüm var mı?   "Adına uçmaklık dedik ...
 Cengiz Han… Adını, gücünü ve düşlerini geleceğe adamıştı… Bu gelecek unutulmayacak bir destanın adı olacaktı.   ...
 Bir bölge adı değildir TURAN. Türklerin ortak yurdunun adıdır. Sınırları, Türklerin yaşadığı yerlerden geçer. Her ...
 REİS'İM ÇATLI 17. Baskı... Kitapçılarda... Abdullah Çatlı… Adını kullanamayacaktı uzun yıllar boyu. Yasaklı kılınmıştı. ...
Yer Türk’ündü. Dağlar, ovalar, bozkır, yaylalar, kaynayan, duran, akan sular...  Hep Türk’ündü. Gök... Türk ...
  Atını yorma. Güçten düşmesine fırsat verme.  Unutma, en yakın yoldaşın odur.  Atın yoksa sen bir hiçsin. ...
 Kimmerler, tarihçilerin Proto-Türkler olarak tanımladıkları, Ural-Altay kökenli budunların batı kolunu oluşturan ...
 İl sahibi ulus, varlığını hem dosta hem de yağıya kabul ettirir.  İli, ordu korur.  Ulus da ilini bilir, ...
   Osmanlı’nın kuruluşu kendi başına gerçek bir zaferdir.  Çünkü sıradan bir urug, düşsel bir gelişme ile devlet ...
   O… Ulu emirdi. Adı Timur’du. Kökü, demirdi.   O, bir Türk’tü. Moğol köklü, soycul bir Türkleşmiş ...
           Nasıl olmuştur? ...
 Avrupa Hunlarının Başbuğu Atilla, bütün acunun bildiği, tanıdığı, anlattığı ve andığı az sayıdaki ulu kişilerden ...
 Kimmerler, bir kutlu Türk budun!  Varlıkları, çok eskilere uzanan…  Birçok Türk buduna kök olan, bir Türk Kök ...
 Kimi budunların yazgısı kanla yazılır.  Kimi kişilerin de...  Silinmez, çıkmaz. O kutlu al renk, sürekli belli ...
 Kimmerler, Ulu bir Türk budun… Tarihi kaynaklara geçen ilk Türk budunlardan… Çok eski kayıtlar ve destanlar, onlardan ...
 Tomris Han... Saka Türklerinin Kadın Hakanı…   Yiğit kadın… Alp kadın… Bilge kadın… Kurt kadın… Han ...
 Habeşistan dağlarında doğan bir kara çocuğun, oradan Osmanlı sarayına, Harem’e doğru yönlenen acı dolu bir yolculuğunun ...
 Gecenin ötesine yankılanmıştı Mustafa’nın tekbir getiren sesi.  Duyanların yürekleri dağlanmıştı.  Yine de bir ...
 Biz kılıç ehliydik, onlar kelam ve din ehli.  Biz kılıcımızla, onlar yürekleriyle cihatta... Ayrı ayrı yola çıktık, ...
 Kağanıma doyamadım. İlime, devletime doyamadım. Ulusuma doyamadım. Güneşten, aydan, oğullarımdan, kızımdan, ecemden, ...
  Çin bir daha rahat yüzü görmedi. İzleri silinmeyecek korkunun gölgesinde yaşamak zorunda kaldı. Gecenin karanlıkları hep ...
  "Bu bir tarih kitabı değil, tarihe bakış kitabıdır!”   Altaylarda başlayan bir çılgınlık öyküsü… Ötüken ...
Her yaşayanın, her ölenin ardından bir söz edilir mi bilinmez. Ama Kösem Sultan’ın ardından çok söz edildi. Bir sürü rivayet ...
  Yalnızca kırk yıl süren, kısacık bir yaşama sığan bunca yaşanmışlık...  Tamamı, hiçbir zaman hiç kimse ...
  Şaman Kız uçuyor…   Uçmak ne denli zevkliymiş.  Kişi geri dönmek yere inmek istemiyor.  O ...
    Oğuz Kağan, geçmişte, gerçekten yaşamış bir Türk ulusudur. ...
"Ben bu toprakları terk edip kaçamam.  Bu bana yakışmaz.  Osman Batur ölmekten korktu, canını vermekten korktu, ...
  Yanlışlar karşısında susmak tercihinizse... Ne olursa olsun, bana ne, diyebiliyorsanız... Türk’ün, Türklüğün ...
  Kimse ondan böyle bir us beklemiyordu.  Kimse ondan böylesine güç beklemiyordu.  Çünkü çocuktu. ...
  Erenlerin halleri başkadır. Düşünceleri başka, yaşamaları başka, hissetmeleri başka... Karşılamaları başka, ...
  Tomris Han... Saka Türklerinin Kadın Hakanı…   Yiğit kadın… Alp kadın… Bilge kadın… Kurt ...
  Bir bölge adı değildir TURAN. Türklerin ortak yurdunun adıdır. Sınırları, Türklerin yaşadığı yerlerden geçer. Her ...
İki kandaş Türkmen Beyi... Tuğrul ve Çağrı Beyler...   Birlikte omuzlamışlardı Türkmen’in yükünü.  ...
Bilinmezler karanlıkta kaldıkça gizemli kalın giysilerle birlikte öyküleri sarar. Ardından masalsı, destansı ögeler yüklenince ...
 "Hunlar; Gök’ün gururlu çocuklarıdır!”   Hunlardan söz ederken, böyle yazmaktadır, kadim Çin tarih kaynakları. ...
  Gününü yaşarken bir yavru karacadır Moğol.  Toy ve şölen günlerinde genç bir taydır.  Ne zaman ki ...
    Alp Er Tunga…  Saka Türklerinin Büyük Hakanı…  Adına yakılan bir ağıtın, bir sagunun günümüze kadar ...
 
              Bu bir Türk destanıdır. ...
  11. Baskı...     Ölüm var mı?   "Adına uçmaklık dedik bu  nedenle, ölümün! ...
Yanlışlar karşısında susmak tercihinizse... Ne olursa olsun, bana ne, diyebiliyorsanız... Türk’ün, Türklüğün tehlikede olduğunu ...
    3. Baskı... Destanlar, kadim varlığımızın kanıtlarıdır. İnanılmaz bir varsıllıkla Türk’e Türk’ü anlatırlar. ...
    Devletin sahibiydi bir kaç gün öncesine kadar. Müh-ü Hümayun’un, Osmanlı tahtının, payitahtın… İslam ...
Abdullah Çatlı… Adını kullanamayacaktı uzun yıllar boyu. Yasaklı kılınmıştı. Hem kendini, hem ailesini, hem de ...
      Kutlu destan kişilerinin en etkin özelliklerini taşıyordu Oğuz Kağan.  Bir buduna ad vermiş kutlu ...
    Türk’ün yağısı çoktur! En büyük yağısı da içindekiler… Hainler… Haini çok bir budundur Türkler! Gizli ve açık ...
  Bu toprakları kana bulayan nefttir.  Buna eşlik eden, kotarılmış, kurgulanmış nefrettir.  Neft ve ...
Bizler.. Aksaçlılar meclisine bağlı Türk Börü Birliği’nin erleri…  Devletin gizli kalmış ama en büyük ...
Çiçi Han…  Baş eğmedi. Hiç bir güç onu özgürlüğünden vazgeçiremedi. Çin’e bağlanmayı reddetti. Kandaşı Hohanyeh Han ...
Türk’üm hey!   Ne kutlu bir adla adlandırmış Tanrı seni! Adınla övmüş ki övünesin diye! Ne bekliyorsun, övün, hey! ...
  Atını yorma. Güçten düşmesine fırsat verme.  Unutma, en yakın yoldaşın odur.  Atın yoksa sen bir ...
  Bir Devrin gerçeğiydi KOMANDOLAR...   "KOMANDO KAMPLARI”düş ürünü değildi…  Gerçekti! ...
  Cengiz Han… Adını, gücünü ve düşlerini geleceğe adamıştı… Bu gelecek unutulmayacak bir destanın adı olacaktı. ...
Sultan IV. Murat, yaşanan çok kanlı taht kavgalarının ardından oturmuştu Osmanlı tahtına.  Babası Sultan I. Ahmet, Annesi ...
  Osmanlılar… Üç kıtada hüküm sürmüş büyük imparatorluğun sahipleri. Devleti yöneten, devlete ad veren hanedan…  ...
    KİOK HAN, Büyük Hun Tanhu’su METE HAN’ın oğludur. Hun budunu yücelten, Büyük Türk Hanı Mete Han’ın M.Ö. 174 ...
Yer Türk’ündü. Dağlar, ovalar, bozkır, yaylalar, kaynayan, duran, akan sular...  Hep Türk’ündü. Gök... Türk Gök’te doğmuş, ...
  Çin bir daha rahat yüzü görmedi. İzleri silinmeyecek korkunun gölgesinde yaşamak zorunda kaldı. Gecenin karanlıkları hep ...
  Biz kılıç ehliydik, onlar kelam ve din ehli.  Biz kılıcımızla, onlar yürekleriyle cihatta... Ayrı ayrı ...
"Ben Hun Tanhusu, Teoman Han… Zoru zorladım, zoru kolay kıldım. Gök Tanrı’nın izniyle başarmam gerekenleri bir bir ...
 "Hunlar; Gök’ün gururlu çocuklarıdır!”   Hunlardan söz ederken, böyle yazmaktadır, kadim Çin tarih kaynakları.   ...
Alp Er Tunga… Saka Türklerinin Büyük Hakanı… Adına yakılan bir ağıtın, bir sagunun günümüze kadar adını taşıdığı kahraman! ...
  Bu bir Türk destanıdır.             Yazdık, çünkü biz ...
  Ölüm var mı?   "Adına uçmaklık dedik bu  nedenle, ölümün! Yerimizi Gök belledik ki en kutlu ...
    Türk’ün yağısı çoktur! En büyük yağısı da içindekiler… Hainler… Haini çok bir budundur Türkler! Gizli ve açık ...
  "Bu bir tarih kitabı değil, tarihe bakış kitabıdır!”   Altaylarda başlayan bir çılgınlık öyküsü… Ötüken Yış’ı ...
  Tomris Han... Saka Türklerinin Kadın Hakanı…   Yiğit kadın… Alp kadın… Bilge kadın… Kurt kadın… Han ...
  Kimmerler, tarihçilerin Proto-Türkler olarak tanımladıkları, Ural-Altay kökenli budunların batı kolunu oluşturan ...
Destan dili hızlı olur. Destanlarda zaman hızlı akar. Oğuz büyüdü, gelişti. Yiğit bir delikanlı oldu. Adı dört bir yanda ...
Yalnızca kırk yıl süren, kısacık bir yaşama sığan bunca yaşanmışlık... Tamamı, hiçbir zaman hiç kimse tarafından bilinmeyecek. ...
      Oğuz Kağan, geçmişte, gerçekten yaşamış bir Türk ulusudur. ...
  "Ben bu toprakları terk edip kaçamam. Bu bana yakışmaz. Osman Batur ölmekten korktu, canını vermekten korktu, kaçıp ...
  Selçuk Bey...   Oğuz’un Kınık boyundan, soylu bir Türk beyi... Sübaşı Demir Yaylı Dokak Bey’in oğlu...   ...
  Bu toprakları kana bulayan nefttir. Buna eşlik eden, kotarılmış, kurgulanmış nefrettir. Neft ve nefret... Bu ...
Türk’üm hey!   Ne kutlu bir adla adlandırmış Tanrı seni! Adınla övmüş ki övünesin diye! Ne bekliyorsun, övün, hey! Gök, sen ...
  http://www.kitapyurdu.com/yazar/ahmet-haldun-terzioglu/53479.html Gününü yaşarken bir yavru karacadır Moğol. Toy ...
http://www.kitapyurdu.com/yazar/ahmet-haldun-terzioglu/53479.html Şaman Kız uçuyor…   Uçmak ne denli zevkliymiş. Kişi ...
  Çanakkale…   Burası destanlar yazma yeri miydi yoksa? Allah, Türk’ün varlığı yerde pekişsin diye, yeni ...
  Çin bir daha rahat yüzü görmedi. İzleri silinmeyecek korkunun gölgesinde yaşamak zorunda kaldı. Gecenin karanlıkları ...
  Kağanım’a doyamadım. İlime, devletime doyamadım. Ulusuma doyamadım. Güneşten, aydan, oğullarımdan, kızımdan, ...
  Bilinmezler karanlıkta kaldıkça gizemli kalın giysilerle birlikte öyküleri sarar. Ardından masalsı, destansı ögeler ...
  Kutlu destan kişilerinin en etkin özelliklerini taşıyordu Oğuz Kağan. Bir buduna ad vermiş kutlu bir ataydı. ...
  Kişiye budun gerek ki ona bağlansın. Kişiye yurt gerek ki sahiplenip yaşasın. Kişiye töre gerektir ki ona uysun. ...
  Destan dili hızlı olur. Destanlarda zaman hızlı akar. Oğuz büyüdü, gelişti. Yiğit bir delikanlı oldu. Adı dört ...
  Budunları anlatırken onların yaşantılarından yansımalar sunar destan. Kültür dokularını açığa çıkarır. Kişi ...
  Köken aranılır.             Köken anlatılır. ...
  Tarih, bir zaman tercihidir. Tarih, yakın ve uzak geçmiştir. Tarih, tarihle başlayan yaşanmışların bütünüdür. ...
9. Baskı...   "Adına uçmaklık dedik bu  nedenle, ölümün! Yerimizi Gök belledik ki en kutlu yüceliktir.”   ...
            "Hunlar; Gök’ün gururlu çocuklarıdır!”   Hunlardan söz ederken, böyle ...
  Destanlar, kadim varlığımızın kanıtlarıdır. İnanılmaz bir varsıllıkla Türk’e Türk’ü anlatırlar. Bilinmeyen çağlardan ...
  Cengiz Han… Adını, gücünü ve düşlerini geleceğe adamıştı… Bu gelecek unutulmayacak bir destanın adı olacaktı. ...
5. BASKI...     Gecenin ötesine yankılanmıştı Mustafa’nın tekbir getiren sesi. Duyanların yürekleri ...