SOSYAL AĞLAR

BU NEDİR?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


"Allah Bubaya, Allah'ın Ooluna, hem de Ayoz (Aziz) Ruha, Barabar...

Bubanın hem Oolunun hem de Ayoz Ruhun adına... Amin... Şan sana bizim Allah'ımıza şan sana. Ayoz Allah, Ayoz kuvetli, Ayoz ölümsüz, hayırla bizi. Hayırla bizi. Hayırla bizi.

Şan Bubaya, hem Oola, hem Ayoz Ruha, hem şindi hem her zaman hem daimaların.

Pek-Ayoz Troita (üçlü) hayırla bizi. Saabi Rabbimiz, pakla bizim günahlarımızı. Çorbacı avfet bizim dinsizliğimizi. Ayoz dolaş hem alıştır bizim kuvetsizliklerimizi, senin adın için.

Ay Saabi Rabbimiz, hayırla bizi. Hayırla bizi. Hayırla bizi."

 

Çok ilginç değil mi?

Bana da öyle geldiği için paylaştım. 

Bu yazılan, Moldovya'ya Bağlı Gagauz Yeri'nde yaşayan soydaşlarımız Gagavuz Türklerinin sabah duasıdır. (Ciachir, Dua Chitaba Gagauzlar için. s. 5)

Bilindiği gibi Gagauz Türkleri Ortodoks Hristiyan inancındadır ve "Baba, oğul, kutsal ruh" üçlemesine inanırlar. 

Çok yanlış bir anlayışla, başka dinlere inanan Türklerin özlerini, köklerini unuttukları, asıllarını yitirip yok oldukları iddiasını çürüten bir kanıttır bu dua. Dillerini, törelerini, özlerini, başlarına gelen felaketlere rağmen korumuştur Gagauzlar ve hemen şurada yakınımızdadırlar. 

Bilinsin istedim! 10.02.2014
1666


Benzer Konular

  • ÖYLESİNE BİR YAZI... İNANMAK!!!

                        En eski inanç sistemlerinde, en ilkel olarak nitelendirilen dinlerde bile[...]

  • DİL ÜZERİNE USUMA DÜŞENLER!

        Yine bir boşluk bulup, gündeme düşen konuların usumda kıldığı düşünceler ışığında yazmak geldi içimden. Türk dili, bizi biz yapan[...]

Yorum Yap

İsim: E-Posta: Mesajınız: