SOSYAL AĞLAR

Ali Hoca’m! Senin gibi kutlu ve gerçek değerleri; özü sağlam, sözü er, yüreği pek, yiğit kişileri biz biliyoruz ya, bir de ...
    Uygurlar, Doğu Göktürk Kağanlığı ile sürekli kavga durumundaydı.      742 yılında Uygur egemeni ...
  Bir kaç gün geçti. Duygularım ancak oturdu yerine. … ve kabulüm yerini buldu ancak! Düğüm düğüm boğazımda söylemek ...
EMİRGAN adı nereden gelir? Sultan IV Murat ilk İran seferinde... Revan (Bugünkü Erivan) kuşatılmış. Revan kalesini İranlı ...
Sultan İbrahim zamanı... Tarihlere Deli İbrahim diye geçen zat... Padişah gemi azıya almış. Sefahatin zirvesinde. Öyle ki en ...
Padişah III. Mehmet zamanı...   Serdar Koca Sinan Paşa Bükreş'e girmiş ardından Tergonişte'ye geçmiş... Sonra tekrar ...
 Elbette kutlu bilgenin romanlarını yorumlamanın, onun ulaşılmaz düşlerini romanlarından yola çıkarak anlatmanın zorluğunun ...
Efsane kişileri yazmak zordur. Özel bir yazı kolaylığı geliştirilememiştir onlar için. Keşke ben yapabilseydim!   ...
Nihal Atsız Hoca’nın Türk Milleti’ne kazandırdığı, tanıttığı, unutulmaz kıldığı bir isimdir. Bugün pek çok çocuğun, gencin, ...
  Henüz düşülmemiş tarihler MÖ 114 yılını işaret ediyordu. Ulu Hun Hakanı İçisiye Tanhu uçmağa varmış, yerine oğlu Huvei ...
                Not: Adını bilmediğimiz Türk kahramanlarının anısına, yiğit Suat ...
          Ah İstanbul ah! Değerini bilemediğimiz, tüketmek için asırlardır çabaladığımız güzel kent. ...
    Ahmet Alkanat, Süleyman Yüce, Ahmet Haldun Terzioğlu              SINIFTA ...
                        Size hüzünlü, gerçek bir hikâye ...
                                    ...