SOSYAL AĞLAR

İstanbul Türk olana dek kaç kez kuşatıldı?

 
 
 
 

 

Ah İstanbul ah!

Değerini bilemediğimiz, tüketmek için asırlardır çabaladığımız güzel kent. Biz, bizim olduğun için çok mutluyuz; ama ya İstanbul!

 

Bizim olmadan önce kaç kez alınmak istendi, kaç kez direndi İstanbul? Tarihe bakınca şaşırmamak mümkün değil!

 

MÖ 340...

Makedonya kralı Filip almak istemiş kenti. Kuşatmış. Şehir şiddetle direnmiş. Sonra Yunanlılardan yardım gelmiş. Filip’in eline geçmemiş.

 

MÖ 194...

Roma imparatoru Septim Sever almaya çalışmış İstanbul’u. Üç yıl, tam üç yıl aralıksız sürmüş  kuşatma. Üst üste saldırılar... Halk açlıktan perişan olmuş. Kentte fare kalmamış yemek için. Sıra cesetlere gelmiş. Yaylar için kadınlar saçlarını kesip vermişler. Sonunda dayanamamışlar. Kapıları açmışlar. Elbette katliam ve tahribat...

 

616...

İran Hükümdarı Keyhusrev denemiş bu kez. Uzun bir kuşatma... İstanbul’u almak kolay mı? Vazgeçmek zorunda kalmış.

 

626...

İranlılar ve Türk Avarlar birlikte kuşatmışlar kenti. Alamamışlar.

 

665...

Muaviye devrinde Araplar almaya soyunmuş İstanbul’u. Boşa çıkan çaba...

 

667...

Yine Muaviye devrinde, Araplar ikinci kez ama bu kez daha ciddi bir kuşatmaya davranmışlar. Üstelik kuşatmayı yöneten peygamberimizin sancaktarı Ebu Eyüp El Ensari namıyla tanınan Halid İbni Zeyd... Bugün İstanbul’un kutlu konuklarından Eyüp Sultan. Büyük bir salgın çıkmış orduda. Bu salgında Eyüp Sultan da vefat etmiş. Ta ki Akşemseddin kabrini bulana kadar gizlice sahiplenmiş kenti. Araplar kuşatmayı bırakıp dönmüşler.

 

672...

Muaviye zamanında bir kez daha denemiş Araplar. Hz. Peygamberin İstanbul’u alacak kumandanı muştulaması, onu övmesi büyük teşvik olmuş ki... Bu kez de başaramamış Araplar.

 

712...

Emeviler, I. Velid devrinde bir kez daha denemişler. Olmamış.

 

722...

İkinci Yezid zamanında Araplar beşinci kez denemişler İstanbul’u almayı. Hatta Galata’yı alıp bir de cami yaptırmışlar. Arap Camisi... O kadar...

782...

Abbasiler Mehdi zamanında zorlamışlar İstanbul’u. Çok zorlamış, haraca bağlamışlar. Ama alamamışlar.

 

854...

Abbasiler Mütevekkil zamanında bir kez daha...

 

864...

Bu sefer de Ruslar denemiş İstanbul’u sahiplenmeyi. Perişan olup geri dönmüşler.

 

869...

Muhtedi zamanında Arap orduları yeniden Bizans önlerinde... Dört ay sürmüş kuşatma. Sonra alacakları kadar para alıp geri dönmüşler.

 

870...

Mutemid devri Arapların son İstanbul kuşatmasıdır. Sonuç vermemiştir yine.

 

904...

Altıncı Leon zamanında Ruslar yeniden Bizans önlerinde... Gene perişan bir yenilgi alıp geri çekilme...

 

936...

Bir Rus donanması kuşatmış İstanbul’u. Lakin bütün donanmayı Rum ateşi ile yakmış Bizanslılar.

 

959...

Macarlar heves etmişler İstanbul’a. Ama kavuşamamışlar.

 

1204...

Latinler İstanbul’a saldırmışlar. Nisan ayının 12’sinde kente girip yağmalamışlar. Bizanslılar İznik’e kaçmak zorunda kalmışlar.

 

1261...

İznik Rum devleti imparatoru Altıncı Mihail Paleologos Latinlerden geri almış İstanbul’u.

 

1302...

İstanbul Venedik donanmasının muhasarasında... Bir netice çıkmamış.

 

1348...

Galata’da bulunan Cenevizliler aniden saldırmışlar; ama başaramamışlar.

 

1391...

Yıldırım Bayezid kuşatmış İstanbul’u. Osmanlı’nın ilk kuşatması... Olmamış... Kuşatmayı ablukaya çevirmiş ki nefessiz kalmış...

 

1395...

Yıldırım ikinci kez sarmış İstanbul’u. İstanbul’u kurtarmak için Haçlı ordusu hareketlenmiş. Yıldırım onları karşılamak için kuşatmayı kaldırmış.

 

1397...

Yıldırım, Niğbolu zaferinin ardından yeniden kuşatmış İstanbul’u... Çok zorlamış. İstanbul’da bir Türk mahallesi  kurdurmuş. Anadolu Hisarı’nı yaptırmış.

 

1400...

Yıldırım’ın dördüncü İstanbul kuşatması... Bu kez de İstanbul’ıu Timur kurtarmış...

 

1412...

Yıldırım’ın oğullarından Musa Çelebi toplarla dövmüş surları. Olmamış, düşmemiş İstanbul... Bu kez engel kardeşi Çelebi Mehmet kurtarmış kenti.

 

1422...

Sultan II. Murat İstanbul’u zorlamış, çok zorlamış. Bu kez de Şehzade Küçük Mustafa’nın başkaldırısı engel olmuş kentin düşmesine...

 

1437...

Cenevizliler ikinci kez Bizans’a saldırmışlar. Bu kez de olmamış...

 

Bunca kuşatma, bunca can...

Olmamış, düşmemiş İstanbul.

Çünkü Fatihini bekliyormuş...

 

1453...

İstanbul Türk’ün olmuş. İlelebet...
10.02.2014
4030


Benzer Konular

 • ATSIZ’IN ROMANLARI ASLINDA NEYDİ?

   Elbette kutlu bilgenin romanlarını yorumlamanın, onun ulaşılmaz düşlerini romanlarından yola çıkarak anlatmanın zorluğunun farkındayım.  [...]

 • NECDET SEVİNÇ

  Efsane kişileri yazmak zordur. Özel bir yazı kolaylığı geliştirilememiştir onlar için. Keşke ben yapabilseydim!   Durup dururken destan[...]

 • BAGATIR KULİ ÇUR

                  Not: Adını bilmediğimiz Türk kahramanlarının anısına, yiğit Suat Ezirmik ağabeyime[...]

 • TARİH VE BİLGİ...

                        Zamanım çok kısıtlı. Yapmak dilediklerimi, yapabilmek için[...]

 • DUBAİ

                               Zaman zaman yaptığım gezilerimden birinde,[...]

Yorum Yap

İsim: E-Posta: Mesajınız: