GÖNÜLDEN...
"Bir Türk yitince Tanrı Dağları ağlamaz mı?

SOSYAL AĞLAR

Kimmerler, tarihçilerin Proto-Türkler olarak tanımladıkları, Ural-Altay kökenli budunların batı kolunu oluşturan Türklerdir. M.Ö. ...
Atını yorma. Güçten düşmesine fırsat verme.  Unutma, en yakın yoldaşın odur.  Atın yoksa sen bir hiçsin. Yayını koru. ...
Çiçi Han…  Baş eğmedi. Hiç bir güç onu özgürlüğünden vazgeçiremedi. Çin’e bağlanmayı reddetti. Kandaşı Hohanyeh Han ise ...
Devletin sahibiydi bir kaç gün öncesine kadar. Müh-ü Hümayun’un, Osmanlı tahtının, payitahtın… İslam ümmetinin halifesiydi. ...
Bunca saldırının, fitnenin, dedikodunun, birbirini yemenin, kendi değerlerine saldırmanın gerekçesini anlamakta zorlanıyor çok ...
 Alp Er Tunga…  Saka Türklerinin Büyük Hakanı…  Adına yakılan bir ağıtın, bir sagunun günümüze kadar adını ...
"Ben Hun Tanhusu, Teoman Han… Zoru zorladım, zoru kolay kıldım. Gök Tanrı’nın izniyle başarmam gerekenleri bir bir ...
KİOK HAN, METE HAN’ın oğludur. Hun Budunu yücelten, Büyük Türk Hakanı Mete Han’ın MÖ 174 Yılında ölümü üzerine, Hun Tahtı’na ...
      "Hunlar; Gök’ün gururlu çocuklarıdır!”       Hunlardan söz ederken, böyle yazmaktadır, ...
Kültür, bin yılların bugüne yansıyan işlevidir. Gen hafızalarına kazınmış ve gerekçelerle süslenmiş... Kültür, kişisel ve toplum ...